Future Ready

Hvordan sette profittdrevne salgsmål [Alt du trenger å vite]

Målsetting er en prosess som hjelper deg med å oppnå resultat. Men, hva er et profittdrevet salgsmål? Og hvordan kan du sette profittdrevne mål for salgsstyrken din? I denne artikkelen vil vi diskutere inn og ut av målsetting, og gi deg konkrete tips for hvordan du kan sette salgsmål som vil hjelpe salgsstyrken din med å oppnå suksess.

Profittdrevne salgsmål er Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske og Tidsbestemte . De skal med andre ord svare på spørsmålene hvem, hva, hvor, når og hvordan.

Hvordan skape profittdrevne salgsmål for en salgsstyrke?

Det er et par ting du må huske på når du tenker på hvordan du kan sette gode salgsmål for salgsstyrken din. Først må du sørge for at de er spesifikke og målbare. Dette vil hjelpe deg med å spore fremgangen og sikre at de er på vei mot målet. For det andre, sørg for at målene er oppnåelige. Det er viktig å sette seg realistiske mål som salgsteamet ditt faktisk kan oppnå. Til slutt, sørg for at målene er relevante for din virksomhet og salgsstrategi.

Noen eksempler på gode mål for en salgsstyrke inkluderer:

– Øker salget med X % i neste kvartal

– Avslutte X antall nye avtaler per måned

– Å oppnå en viss bruttomargin 

– Generere X antall kvalifiserte potensielle kunder per uke

Hvordan kan du sette effektive mål for salgsteamet ditt?

Den beste måten å sette effektive mål for salgsteamet ditt er å sette seg ned med dem for å identifisere hva som er viktig. Spør dem, hva målene er, og hva de må gjøre for å nå dem. Sørg for at målene er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte, slik at alle vet hva de jobber mot.

Du bør også sørge for at målene er utfordrende, men oppnåelige. 

Du vil ikke at teamet ditt blir helt uvillig til å gjøre noe, men du vil heller ikke at de skal føle at de hele tiden sliter uten håp om suksess. Finn en balanse mellom disse to ytterpunktene, og teamet ditt vil være mer motivert til å nå målene sine.

Til slutt, sørg for å kommunisere målene til teammedlemmene dine tydelig og regelmessig. Du vil ikke at de jobber mot noe uten å vite hva det er. Hold alle oppdatert ved å dele målene regelmessig.

Hvorfor er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte mål viktige for et salgsteam?

Profittdrevet salgsmål er viktige for salgsteam fordi de gir et rammeverk for å måle fremgang og oppnå suksess. Spesifikke mål hjelper selgere med å holde fokus og måle fremgangen deres. Målbare salgsmål gjør det enkelt å spore fremgang og avgjøre om målene er nådd eller ikke. Oppnåelige mål hjelper selgere med å holde motivasjonen oppe. Relevante mål sikrer at målene er på linje med selskapets forretningsmål. Tidsbestemte mål gir en følelse av at det haster og bidrar til å holde laget på rett spor.

Å lage profittdrevne salgsmål som oppfyller alle disse kriteriene kan være utfordrende, men det er viktig å ta seg tid til å gjøre det riktig. Å gjøre det vil hjelpe salgsteamet ditt med å oppnå sine beste resultater.

Her er noen tips for å sette effektive salgsmål:

1. Start med å identifisere selskapets forretningsmål. Hva er selskapets overordnede mål? Hva ønsker den å oppnå på kort og lang sikt? Når du har en god forståelse av selskapets mål, kan du begynne å sette profittdrevne salgsmål for salgsteamet som støtter disse målene.

2. Sørg for at målene er Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske og Tidsbestemte . Dette vil bidra til å sikre at de er effektive og vil hjelpe teamet å holde seg til planen.

3. Sett mål som er utfordrende, men oppnåelige. Salgsstyrken din bør utfordres til å nå sitt fulle potensial, men de profittdrevne salgsmålene bør fortsatt være oppnåelige. Å sette urealistiske mål vil bare føre til frustrasjon og skuffelse.

4. Sørg for at de profittdrevne salgsmålene er på linje med selskapets forretningsmål. Dette vil bidra til å sikre at teamet jobber mot de samme overordnede målene.

5. Kommuniser mål tydelig til salgsteamet. Sørg for at alle forstår hva de profittdrevne salgsmålene er og hvordan de passer inn i selskapets mål.

6. Hold salgsstyrken din ansvarlig for å nå deres mål. Gi regelmessig tilbakemelding og veiledning for å hjelpe dem med å holde seg på rett spor.

7. Feire suksesser underveis. Å anerkjenne milepæler og prestasjoner vil bidra til å holde teamet motivert.

Målsetting er en viktig del av ethvert salgsteams suksess. Ved å ta deg tid til å sette effektive mål, kan du hjelpe teamet ditt med å oppnå sine beste resultater.

Hvordan kan du lage gode mål for salgsstyrken din som vil hjelpe dem å oppnå suksess?

Gode ​​mål er Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske og Tidsbestemte . De skal med andre ord svare på spørsmålene hvem, hva, hvor, når og hvordan. Når det gjelder målsetting for salgsstyrken din, er det viktig å ha disse tingene i bakhodet.

Slik setter du SMARTE mål

En måte å lage gode mål på er å bruke SMART akronymet. Dette står for – spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte. 

Sørg for at målene dine er spesifikke slik at alle forstår hva som forventes av dem. De bør også være målbare slik at du kan spore fremgang og sikre at alle er på rett spor. Målene skal være oppnåelige; hvis de er for vanskelige eller urealistiske, vil folk bli motløse. De bør også være relevante for virksomheten din og teamets mål. Sett til slutt en frist for hvert mål for å skape en følelse av at det haster.

Det er også andre faktorer å vurdere når man setter mål. Du bør for eksempel ta hensyn til de ulike stadiene av salg: prospektering, kvalifisering, forslag/forhandling, lukking og levering av verdi. Hvert stadium har sine egne mål som må oppfylles for at salget skal lykkes.

Ting du bør tenke på

Når du oppretter profittdrevne salgsmål, er det også viktig å vurdere de ulike typene kjøpere: de som er prissensitive, de som trenger å bli overbevist om verdiforslaget, og de som er klare til å kjøpe. Hver type kjøper krever en annen tilnærming, og har dermed ulike mål som må oppfylles.

Til slutt vil du sørge for at målene du setter passer inn i bedriftens overordnede strategi. De bør samsvare med din misjon og visjon, og hjelpe deg med å nå dine forretningsmål.

Hvis du har disse tingene i bakhodet når du setter mål for salgsstyrken din, vil du være på god vei til suksess.

Konklusjon

Målsetting er en viktig del av ethvert salgsteams suksess. Ved å ta deg tid til å sette effektive mål, kan du hjelpe teamet ditt med å oppnå bedre resultater. Tipsene vi har gitt vil hjelpe deg å lage gode mål SMARTE-mål. Sørg for å kommunisere disse målene tydelig til salgsteamet og hold dem ansvarlige for å oppfylle dem. Feire suksesser underveis for å holde alle motiverte!

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om hvordan du oppretter profittdrevne salgsmål eller noe salgsrelatert, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss.

Ready to get started?

Sales and customer care can be learned. Improve the effectiveness in your sales force with immersive learning and smart technology.

Schedule a demo with Future Ready

Find a time for a free, no-obligation demo with Future Ready.

If you prefer us to contact you, enter your details below.

Your request has been received

We will get back to you shortly