Future Ready

7 avsluttende spørreteknikker du bør bruke i salgssamtaler

7 ridiculously effective closing techniques [Step by step]

It’s no secret that sales questioning is a powerful tool. Questions can be used to extract information, probe for feelings or hidden motives, and much more. In a sales interview, questions are your chance to shine. By preparing a few key questioning techniques, you can make the most of your time with the interviewer and show them just how capable you are. Read on for 7 ridiculously effective closing techniques that will make your life easier!

7 ridiculously effective closing techniques

1. Den antatte tilnærmingen.

The assumptive close is a powerful sales technique that can help to move the sale forward. This technique is used to assume that the sale has already been made. For example, you might say something like, “When do you want to have this delivered?” or “What colour would you like?” This technique is powerful because it helps to create a sense of urgency and moves the sale forward. Additionally, the assumptive close can help to build rapport with the customer and create a sense of trust. This technique is an essential part of any sales process and can help to close more sales. Thanks for using the assumptive close!

2. Ben Franklin closingteknikken

Benjamin Franklin var en av de mest anerkjente statsmennene i sin tid. Han hadde stor betydning for USA, og ble i sin tid æret for sine mange bidrag til det amerikanske samfunnet. En av tingene han er mest kjent for, er hans smarte bruk av retorikk. Spesielt var han glad i å bruke det som nå er kjent som «Ben Franklin Close». Denne teknikken innebærer å presentere to alternativer, for deretter å be om at det bare velges ett alternativ.

For eksempel kan man si: “Vil du ha den røde eller den blå?” Denne tilnærmingen er effektiv fordi den forenkler beslutningsprosessen. I stedet for å måtte veie en rekke faktorer, kan personen ganske enkelt velge det alternativet som virker mest tiltalende. I dagens fartsfylte verden kan denne teknikken brukes med god effekt i en rekke situasjoner. Enten du prøver å velge en passende restaurant sammen med en venn eller velge mellom to forskjellige produkter, kan Ben Franklin tilnærmingen hjelpe deg med å ta en beslutning raskt og effektivt.

3. Columbo tilnærmingen

Har du noen gang vært i en situasjon der du er i ferd med å avslutte avtalen, men kunden virker nølende? I så fall kan det være lurt å prøve Columbo tilnærmingen (Columbo Close). Denne teknikken er oppkalt etter den populære TV-detektiven. Denne tilnærmingen innebærer å opptre som om du har glemt noe viktig. Du kan for eksempel si: “Jeg tror vi har glemt å diskutere pris” eller “Har du spørsmål om produktet?” Denne teknikken er effektiv fordi den gir deg en mulighet til å løse eventuelle bekymringer kunden måtte ha.

In addition, it shows that you’re not trying to pressure the customer into making a decision. Instead, you’re giving them one last chance to ask any questions or voice any concerns they may have. So if you’re looking for a way to close the deal without putting any pressure on the customer, then give the Columbo close a try.

4. Døren-i-ansiktet tilnærmingen

Døren-i-ansiktet tilnærmingen er en forhandlingsteknikk der det først gis et tilbud som er så høyt at kunden sannsynligvis vil avvise det. Begrunnelsen bak denne teknikken er at den danner grunnlaget for videre forhandling og bidrar til at målprisen i større grad blir oppnåelig. For eksempel, hvis du skal selge en bil kan du si: “Vår vanlige pris for denne bilen er 200 000kr, men vi kan gi deg en spesialpris på 100 000kr.” Denne teknikken kan være effektiv fordi den lar deg måle kundens reaksjon og vilje til å forhandle. Det er imidlertid viktig å bruke denne teknikken med omtanke, da den kan fremmedgjøre kunder hvis den brukes for aggressivt.

5. Foten-i-døren tilnærmingen

Agreeing to a small request is often seen as a sign of good faith, so it’s no surprise that this technique is commonly used in sales and marketing. By starting with a low-pressure question or request, you can create a sense of rapport and trust with the customer. This technique is especially effective when you are seeking to establish a long-term relationship with the customer.

By showing that you are interested in their business and willing to help out, you can build trust and increase the likelihood that the customer will agree to future requests. In today’s competitive marketplace, building strong relationships with customers is essential for success. So next time you’re looking to close a deal, don’t be afraid to start small.

6. Low-ball tilnærmingen

Low-ball tilnærmingen (lokketilbud) er en vanlig salgsteknikk som innebærer å gi et innledende tilbud, som er lavere enn det du faktisk er villig til å akseptere. For eksempel kan en selger si: “Jeg kan gi deg en rabatt på 10 % hvis du godtar å kjøpe i dag.” Denne teknikken er effektiv fordi den bidrar til å skape en følelse av at det haster og får kunden til å forplikte seg til en avgjørelse. I mange tilfeller vil kunden godta det første tilbudet, og selgeren vil da kunne forhandle ut fra en styrket posisjon. Det er imidlertid viktig å bruke denne teknikken med måte, da den lett kan slå tilbake dersom kunden føler seg utnyttet.

7. Prøve tilnærmingen

Prøve tilnærmingen (The trial close) er en fin måte å måle kundens nivå av interesse og engasjement. Ved å be om et lite kjøp eller en annen form for handling, kan du få en følelse av hvor sannsynlig det er at du oppnår et salg. Denne teknikken er spesielt effektiv når du selger noe nytt eller ukjent, da den bidrar til å bygge både tillit og selvtillit. Hvis kunden er interessert i å få en gratis prøveperiode eller foreta et kjøp, kan det være et godt tegn på at kunden ønsker å gjøre forretninger med deg. Vær derfor ikke redd for å be om en forpliktelse – det kan være nøkkelen til å lukke avtalen.

It’s important to remember that sales questioning is a two-way street. As the interviewer, you need to be prepared to answer questions as well. In order to show the interviewer that you’re a skilled sales professional, be sure to ask some thoughtful questions at the end of your interview. These 7 ridiculously effective closing techniques will help get you started. Good luck!

Other articles worth taking a look at:

Why is my sales team not selling – 5 main reasons

Open and closed ended questions in sales conversation

How to Close a Sales Interview

If you have any questions or need more information about these closing techniques or anything sales related, we’d love to hear from you! Contact us.

Ready to get started?

Sales and customer care can be learned. Improve the effectiveness in your sales force with immersive learning and smart technology.

Schedule a demo with Future Ready

Find a time for a free, no-obligation demo with Future Ready.

If you prefer us to contact you, enter your details below.

Your request has been received

We will get back to you shortly