Future Ready

Hvorfor selger ikke salgsteamet mitt – 5 hovedårsaker

Det kan være en rekke årsaker til at salgsteamet ditt ikke selger. Kanskje de ikke lukker nok avtaler, eller kanskje de sliter med å få nye potensielle kunder. Uansett årsak, er det viktig å ta tak i problemet så raskt som mulig. Her er fem av de vanligste årsakene til at salgsteamet ditt ikke selger, og hvordan du kan fikse dem:

1. De er ikke motiverte

Hvis salgsteamet ditt ikke er motivert, kommer det til å bli vanskelig for dem å selge. Sørg for at du setter klare mål og gir regelmessige tilbakemeldinger, slik at de vet hva de må gjøre for å lykkes. Du bør også tilby incentiver for å nå salgsmål. Dette kan være alt fra bonusutbetalinger – til betalt fri.

Det finnes en rekke måter å motivere salgsteamet ditt på. Noen vanlige metoder inkluderer å sette mål, gi tilbakemelding og tilby incentiver. Du kan også prøve å skape et positivt arbeidsmiljø, fremme en følelse av konkurranse og berømme teamets suksesser.

Skjermbilde 2022 06 30 kl. 13.17.21

Noen grunner til manglende motivasjon:

1. De kan ikke nok om produktet ditt

Hvis salgsteamet ditt ikke vet nok om produktet ditt, vil det ikke kunne selge effektivt. Sørg for at du gir dem tilstrekkelig opplæring slik at de forstår både funksjoner og fordeler. Du bør også holde dem oppdatert om nye utviklinger og oppdateringer.

2. De er ikke flinke til å bygge relasjoner

Salgsteamet ditt må være flinke til å bygge relasjoner hvis de skal lykkes. De må raskt kunne etablere tillit og forhold til potensielle kunder. Hvis de ikke er i stand til det, vil det være vanskelig for dem å selge.

3. De er ikke organisert

Hvis salgsteamet ditt ikke er organisert, vil de ikke kunne selge effektivt. De må ha et system på plass for å spore potensielle kunder og muligheter. De bør også vite hvordan de skal prioritere sin tid og innsats.

4. De er ikke utholdende

Salgsteamet ditt må være utholdende hvis de skal lykkes. De må følge opp potensielle kunder og fortsette å jobbe med å lukke avtaler, selv om det tar måneder eller år.

Hvis salgsteamet ditt ikke selger, kan det skyldes en rekke årsaker. Sørg for at du motiverer dem, trener dem og hjelper dem med å holde orden. Du bør også oppmuntre dem til å bygge relasjoner og til å være utholdende. Ved å gjøre disse tingene kan du

2. De leter ikke nok

Hvis salgsteamet ditt ikke genererer nye potensielle kunder, kommer de til å slite med å selge. Sørg for at de har en solid prospekteringsplan på plass, og at de følger opp alle potensielle kunder. Det kan også være lurt å vurdere å gi dem en programvare som kan generere potensielle salg og hjelpe dem videre.

Skjermbilde 2022 06 30 kl. 14.07.57

Hva er en prospekteringsplan?

En prospekteringsplan er et dokument som skisserer hvordan salgsteamet ditt kan generere nye potensielle kunder. Den bør inneholde en strategi for prospektering, samt en liste over metoder og verktøy de vil bruke. For å lage en prospekteringsplan, må du først forstå målmarkedet og identifisere de beste måtene å nå dem på. Du bør også lage en tidslinje for planen din og sette mål for teamet ditt.

Fem trinn for en vellykket prospekteringsplan:

1. Definer målmarkedet

2. Identifiser de beste måtene å nå målmarkedet

3. Lag en strategi for prospektering

4. Implementer planen din

5. Evaluer resultatene dine

3. De lukker ikke avtaler

Hvis salgsteamet ditt genererer potensielle salg, men ikke lukker avtaler, kan det bli et et problem. Sørg for at de bruker effektive salgsteknikker, og at de følger opp alle potensielle kunder. Det kan også være lurt å vurdere å gi dem opplæring i hvordan de lukker avtaler.

Hvis du vil at salgsteamet ditt skal lykkes, må du trene dem effektivt. Den beste måten å gjøre dette på er å gi dem tilstrekkelig opplæring og støtte. Du bør også oppmuntre dem til å fortsette å lære om produktet ditt og hvordan de skal selge det.

Skjermbilde 2022 06 30 kl. 14.09.40

Din rolle som salgssjef:

Som salgssjef spiller du en avgjørende rolle i suksessen til teamet ditt. Du må sørge for at de er motiverte, kunnskapsrike og organiserte. Du må også gi dem tilstrekkelig opplæring og støtte. Ved å gjøre disse tingene kan du hjelpe salgsteamet ditt med å nå sitt fulle potensial.

1. Sørg for at de har nok kunnskap om produktet ditt

Salgsteamet ditt må ha kunnskap om produktet ditt hvis de skal selge det effektivt. Sørg for at du gir dem tilstrekkelig opplæring og støtte. Dette for at de slik at de skal forstå både funksjoner og fordeler. Du bør også holde dem oppdatert om nye utviklinger og aktuelle oppdateringer.

2. Lær dem hvordan de bygger relasjoner

Salgsteamet ditt må være flinke til å bygge relasjoner hvis de skal lykkes. De må raskt kunne etablere tillit og forhold til potensielle kunder. Hvis de ikke er i stand til det, vil det være vanskelig for dem å selge.

3. Hjelp dem med å holde orden

Hvis salgsteamet ditt ikke er organisert, vil de ikke kunne selge effektivt. De må ha et system på plass for å spore potensielle kunder og muligheter. De bør også vite hvordan de skal prioritere sin tid og innsats.

4. Oppmuntre dem til å være utholdende

Salgsteamet ditt må være utholdende hvis de skal lykkes. De må følge opp potensielle kunder og fortsette å jobbe med å lukke avtaler, selv om det tar måneder eller år.

Hvis salgsteamet ditt ikke selger, kan det skyldes en rekke årsaker. Sørg for at du motiverer dem, trener dem og hjelper dem med å holde orden. Du bør også oppmuntre dem til å bygge relasjoner og være utholdende. Ved å gjøre disse tingene kan du hjelpe dem å bli bedre

4. De gir ikke god kundeservice

Hvis salgsteamet ditt gir dårlig kundeservice, vil det ha en dårlig effekt på bedriften din. Sørg for at de behandler alle kundene dine godt, og at de løser eventuelle problemer så raskt som mulig. Det kan også være lurt å vurdere å gi dem opplæring i hvordan de kan yte god kundeservice.

Skjermbilde 2022 06 30 kl. 14.14.51

Hvorfor kundeservice er så viktig for salgsstyrkens ytelse

Kundeservice er viktig fordi det er førsteinntrykket potensielle kunder vil ha av din bedrift. Hvis salgsteamet ditt yter dårlig kundeservice, vil det reflektere dårlig på bedriften din og gjøre det vanskelig å slutte avtaler. God kundeservice er avgjørende hvis du ønsker å bygge langsiktige relasjoner med kundene dine.

3 tips for å få prospektet til å føle seg bra etter å ha snakket med en salgsrepresentant:

  • Lytt mer enn du snakker
  • Vær tålmodig og forståelsesfull
  • Løs problemer raskt og effektivt

Det er flere tegn på at kundeservicen er dårlig. For det første; hvis kundene er misfornøyde med tjenesten de mottar, er det vanligvis et tegn på at den er dårlig. For det andre; hvis ansatte er frekke eller lite hjelpsomme, er det også et tegn på at kundeservicen er dårlig. Til slutt; hvis kunder har problemer med å få hjelp eller løse problemer, er det et tegn på at kundeservicen er dårlig.

Kundeservice er viktig fordi den dannerførsteinntrykket potensielle kunder får av din bedrift. Hvis salgsteamet ditt gir dårlig kundeservice, vil det reflektere dårlig på bedriften din og gjøre det vanskelig å slutte avtaler. God kundeservice er avgjørende hvis du ønsker å bygge langsiktige relasjoner med kundene dine.

5. De oppfyller ikke kvotene sine

Hvis salgsteamet ditt ikke oppfyller kvotene sine, er det et problem. Sørg for at du setter realistiske mål for dem, og at du gir tilstrekkelig støtte. Det kan også være lurt å vurdere å gi dem incentiver for å oppfylle kvotene deres.

Skjermbilde 2022 06 30 kl. 14.15.28

Å sette riktig kvote kan være vanskelig, men det er viktig å sørge for at salgsteamet ditt jobber hardt. Her er noen tips for å hjelpe deg med å sette riktig kvote:

  • Sørg for at kvotene dine er realistiske og oppnåelige. Hvis de er for høye, vil teamet ditt bli motløst, slik at målene kanskje ikke oppnås. Hvis målene er for lave, vil teamet ikke bli utfordret og kanskje ikke nå sitt fulle potensial.
  • Angi kvoter som er basert på historiske salgsdata. Dette vil gi deg en god idé om hva teamet ditt er i stand til å oppnå.
  • Sørg for at kvotene dine er fleksible. De skal kunne justeres ut fra endringer i dagens marked og økonomi.
  • Gi tilstrekkelig støtte til salgsteamet ditt. De bør ha ressursene de trenger for å oppfylle kvotene sine.

Skal alle ha samme kvote?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da det vil avhenge av det enkelte salgsteamet og dets evner. Det kan imidlertid være lurt å vurdere å sette forskjellige kvoter for ulike ansatte, basert på deres ferdigheter og evner. Dette vil bidra til at alle jobber hardt og når sitt fulle potensial.

Avslutningsvis er det flere grunner til at salgsteamet ditt kanskje ikke selger. Sørg for at du motiverer dem, trener dem og hjelper dem med å holde orden. Du bør også oppmuntre dem til å bygge relasjoner og være utholdende. Ved å gjøre disse tingene kan du hjelpe dem med å overvinne eventuelle hindringer de står overfor.

Future Ready er broen mellom disse problemene og løsningen

Future Ready er broen mellom disse problemene og løsningen.

Vi bruker konversasjons-AI for å forbedre ferdighetene. Denne omfattende opplæringen av salg og kundeservice gir mulighet for personalisering, tilbakemelding og læring i arbeidsflyten. Denne opplæringen er en effektiv måte å lære ved å gjøre. Den kan også hjelpe ansatte med å mestre nye konsepter raskt. Bruken av konversasjons-AI gjør det mulig for bedrifter å trene et stort antall ansatte på en gang, uten behov for dyre treningsøkter. I tillegg kan bedrifter bruke konversasjons-AI for å lage et bibliotek med tilpassede opplæringsmoduler, som kan brukes igjen og igjen. Som et resultat kan bedrifter spare både penger og tid. Dette samtidig som at bedriften kan tilby en høykvalitetsopplæring, som hjelper ansatte med å forbedre ferdighetene sine.

Ready to get started?

Sales and customer care can be learned. Improve the effectiveness in your sales force with immersive learning and smart technology.

Schedule a demo with Future Ready

Find a time for a free, no-obligation demo with Future Ready.

If you prefer us to contact you, enter your details below.

Your request has been received

We will get back to you shortly